Vlaamse overheid breidt ICT-ambt uit
Op de ministerraad van 18 december 2020 heeft de Vlaamse Regering op voorstel van viceminister-president Ben Weyts haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van onderwijsdecreet XXXI. Hierin staat een uitbreiding van het ambt van ICT-coördinator naar andere onderwijsniveaus dan alleen het basisonderwijs.

 

Wij zijn ontzettend blij met deze erkenning van digitaal onderwijs en de sleutelspelers die hier aan mee bouwen. Van harte proficiat aan alle ICT-coördinatoren.

 

Mededeling VICLI uitbreiding ambt ICT-coördinator

+32 2 588 96 40