Het faciliteren van ICT en innovatie in het digitale onderwijs
“Er zijn vijf krachtige pijlers waar KTA Brugge sterk op inzet; Art & Design, Business, Engineering, People en Sports. De rode draad die door deze pijlers loopt is die van IT en innovatie.” Deze zin valt terug te lezen via deze link en geeft aan hoe belangrijk de rol van laptops in de klassen is. We gaan erover in gesprek met Charlotte Belliard, verantwoordelijk voor Pedagogische ICT. Charlotte en haar collega’s slaan een brug tussen het menselijk gebruik en de beschikbare digitale middelen, onder andere door het trainen van docenten.

 

Digitale leermiddelen werden een steeds grotere uitdaging

Ruim acht jaar geleden bleek dat het grafische onderwijs niet meer zonder digitale leermiddelen kon. “Het digitale onderwijs begon bij de pijler Arts & Design. Handmatig getekende ontwerpen transformeerden naar digitale ontwerpen op een beeldscherm”, is hoe Charlotte het verwoordt. Toen ook de leverancier van de studieboeken binnen de People-pijler aangaf de digitale switch te maken, was het voor hen al snel duidelijk dat digitale vaardigheden niet langer weg te denken zijn. “Dat gaat voor ons verder dan een afgebakend uurtje IT in de week."

 

 

“Achteraf was het gelukkig dat we in september 2019 al aan onze zoektocht begonnen en voor The Rent Company kozen. Daardoor waren we goed voorbereid op een crisissituatie (corona) die ons toen nog onbekend was.”

 

 

Belangrijk bij de selectie: flexibiliteit en creativiteit

KTA Brugge was vooral op zoek naar een flexibele partner die bereid is creatief mee te denken en niet alleen maar laptops of Chromebooks levert. Charlotte legt bijvoorbeeld uit dat studenten, afhankelijk van hun opleiding, een bepaald type laptop nodig hebben. Als zij tijdens hun studieperiode van studie willen wisselen dan moeten zij niet vast zitten aan een bepaald toestel. “Onder andere deze flexibiliteit vonden wij bij The Rent Company, die ook gewaardeerd wordt door ouders”, legt zij uit. Op deze manier kan KTA Brugge blijven inzetten op talenten van studenten die ook tussentijds van studierichting kunnen veranderen. Daarnaast benadrukt zij het meedenken, wat steeds belangrijker wordt omdat het onderwijs aan sterke verandering onderhevig is. “We hoeven maar te bellen en er wordt gelijk met ons meegedacht op directieniveau om een oplossing te zoeken”, aldus Charlotte.

 

Het kiezen van de juiste laptop of Chromebook

Om elke leerling op een gelijkwaardige manier te laten werken heeft KTA Brugge een type toestel vastgelegd per opleiding. “We zijn op voorhand bij onze collega’s gaan polsen aan welke noden een laptop of Chromebook voor de desbetreffende opleiding zou moeten voldoen”, vertelt Charlotte. Vervolgens werd er samen met The Rent Company een lijst samengesteld  van de juiste hardware per studierichting die beschikbaar gemaakt werd aan ouders en studenten in de webshop. Daar kan een keuze gemaakt worden om de noodzakelijke hardware te kopen of tegen een aantrekkelijk tarief te huren. Zo’n 80% van de leerlingen die in het laptopproject instapten heeft voor een toestel via The Rent Company hebben gekozen.

 

 

“Oorspronkelijk was het idee om het laptopproject stapsgewijs per leerjaar aan te bieden. Corona heeft ons in een versnelling geduwd, maar de positieve bevindingen van onze leraren, leerlingen en ouders hebben ons doen besluiten om ons laptopproject volgend jaar meteen over alle leerjaren en studierichtingen uit te rollen”

 

 

“De meerwaarde zit in de overal service verlening”

Lessen moeten altijd doorgang vinden. Daarom kunnen studenten bij problemen terecht bij de laptopbalie op school. Daar wordt vastgesteld of een probleem ook een echt probleem is. In geval van nood worden krijgen studenten direct een vervangtoestel, zodat ze door kunnen met hun studie. In de tussentijd worden defecte laptops en Chromebooks opgehaald en gerepareerd in het service center van The Rent Company in Lubbeek. Ophalen en weer als nieuw retour zenden is onderdeel van deze dienstverlening. De kwaliteit van de reparatie wordt gegarandeerd doordat meerdere servicecontroleurs in Lubbeek hun expertise laten gelden. Maar er is meer waar Charlotte haar waardering over uitspreekt. “Serviceverlening zit ook in de manier waarop geholpen wordt met de communicatie naar ouders en leerlingen.” Ze vertelt dat er niet alleen een webshop voor KTA Brugge gemaakt is, maar dat er ook video’s en andere ondersteuning werd gegeven toen opendeurdagen vanwege corona niet konden doorgaan.

KTA Brugge wist een prima alternatief te vinden; “De KTA Vlog down”. Dit was een livestream via Facebook waar ouders en nieuwe studenten online konden kennismaken. Het laptopproject werd hier ook toegelicht. In vervolg hierop zijn er nog extra online sessies gegeven tussen ouders en Niel Van Meeuwen, Country Manager The Rent Company Belgium. “Die persoonlijke betrokkenheid maakt ons partnership uniek.”

 

Blije gezichten

We vroegen tot slot wat haar mooiste moment is van de samenwerking. “Het is 1 september 2020, de start van het nieuwe schooljaar, we organiseren een groot evenement voor een energieke eerste schooldag. Alle toestellen worden op naam uitgedeeld, de organisatie verloopt probleemloos, iedereen is blij. Leerlingen maken kennis met de digitale leermiddelen en een lach op mijn gezicht verschijnt als een nieuwe leerling vraagt of zij vanavond ook mag proberen in te loggen op de digitale leeromgeving via haar nieuwe laptop”, sluit Charlotte af. Een mooiere afsluiting is er wat ons betreft niet.

 

Dankwoord

Namens The Rent Company willen we Charlotte Belliard van KTA Brugge bedanken voor het delen van haar ervaringen en spreken de wens uit om nu en in de toekomst een belangrijke rol te blijven spelen in het faciliteren en inspireren op het gebied van het veranderende digitale onderwijs.

+32 2 588 96 40